۱۳۸۹ تیر ۳, پنجشنبه

عبدالمالک ریکی، رهبری جوان و مبارز ملت بلوچ توسط دژخیمان ایران اعدام شد


خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران، ایرنا اعلام کرد رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی بامداد روز یکشنبه سی خرداد ١٣٨٩ عبدالمالک ریکی را در زندان اوین تهران به دار آویخت.

بلوچستانءِ راجی زرمبش اعدام عبدالمالک ریکی رهبر جوان و مبارز بلوچ را به ملت بلوچ و مبارزان آن تسلیت میگوید، و این جنایت رژیم را شدیداً محکوم مینماید.

بلوچستانءِ راجی زرمبش بر این باور است که مبارزه ملت بلوچ شکست ناپذیر است. از اینرو عبدالمالک ریکی بعنوان رهبری شجاع از جنبش ملی بلوچستان برحق بودن آن ایمان داشت و برای پیروزی آن با رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی رهبری حرکت را بعهده گرفت.

رژیم جهل و تزویر با دسیسه و باج دادن و فریب کشورها و نیروهای بین المللی در منطقه توانست در اسفندماه ١٣٨٨عبدالمالک ریکی را در خارج دستگیر و با پروازهای مرموز به تهران منتقل و به بند بکشد. رژیم با اعمال شکنجه و فشار روحی بر عبدالمالک ریکی تلاشهای مذبوجانه زیادی در عرصه تبلیغاتی نمود تا وی را عوامل خارجی بشناساند، ولی ناکام ماند. رژیم به غلط میپنداشت که با دستگیری عبدالمالک ریکی و مجبور به اعترافات ساختگی و پخش آنها در ایجاد جو یاس در صف همراهانش موفق خواهد شد، اما از همان ابتدا با جوابی دندان شکن و سخت از سوی مبارزان بلوچ مواجه شد. جندالله راه رهبرش عبدالمالک ریکی را ادامه داد و اعلان کرد که عبدالمالک ریکی رهبران فروانی را در سطح جنبش ملی بلوچستان پرورش داده است و با اعدامها و تداوم ظلم رژیم در بلوچستان، مبارزه شان بیش از پیش بعنوان یک تعهد ملی-مذهبی ادامه خواهد یافت.

بلوچستانءِ راجی زرمبش فقدان عبدالمالک ریکی و رهبری اش را یک ضربه سنگین بر مبارزات در بلوچستان و جندالله تلقی میکند و میداند که مبارزان بلوچ در تداوم راه عبدالمالک ریکی و گسترش مبارزه ملی در بلوچستان مصمم هستند.

بلوچستانءِ راجی زرمبش از مبارزانی که ایمان به برحق بودن مبارزات ملت بلوچ دارند میخواهد تا دراین شرایط سخت که رژیم از هر سو در تلاش است تا جنبش ملی بلوچستان را از بین ببرد با ابراز همدردی از همدیگر و گشودن باب همکاری و ایجاد اتحاد خود را آماده کنند. بلوچستانءِ راجی زرمبش از همکاری و تلاش برای اتحاد عملی در بین مبارزان بلوچ استقبال میکند.

بلوچستانءِ راجی زرمبش یاد عبدالمالک ریکی رهبر جوان و شجاع بلوچ از جندالله را گرامی میدارد و رهبری اش را ارج مینهد.

بلوچستانءِ راجی زرمبش

هیچ نظری موجود نیست: