۱۳۸۹ تیر ۳, پنجشنبه

با رویش ناگزیر جوانه چه می کنید؟!


با رویش ناگزیر جوانه چه می کنید؟!
خامنه ای ابلیس و نوکرکان دزدش ،آیا فکر کردید حماسه آفریدید بیچاره ها؟!خیر ، این خود نشان از این دارد که نتوانستید از قضا و قدر الهی فراتر روید و امیر عبدالمالک را گروگان بگیرید و از ایشان استفاده تبلیغاتی کرده یا که ماشین جنگی فرزندان مومن و دلاور بلوچستان را متوقف کنید!آن که حماسه آفرید عبدالمالک جان بود که نهضتی را براه انداخت که دفتر و مکانی ندارد ،بلی نهضت یعنی همین ،یعنی به زمان و مکان و فردی وابسته نیست و هر آزاده و آزاداندیشی عضو آن است و نه احتیاج به حاضری دادن دارد و یا حق عضویت .
و هر کوه و برزن بلوچستان دفتر این نهضت است و هر طفل و پیر و جوان عضوش و اگر باور ندارید بروید به چشمان یک کهنسال یا خردسالی خیره شوید و با نگاهش به شما خواهد گفت که تو دشمنی و دیگر هیچ حنایت را رنگ نیست.
به هر حال قضا و قدر الهی همین بود و ما با آغوشی باز و گرم پذیرای آن هستیم و مهم این بود که دیگر رهبر انقلابی بلوچستان اسیر نیست و مردم بلوچ را از نگرانی بیشتر باز داشت و امیر عبدالمالک به سعادتی که آرزو داشت رسید و نامش جاویدان خواهد بود و چه سعادتی برای یک بشر بیش از این.
و دیگر نکته این که مبارزان جنبش هم از آزمایشی الهی سربلند بیرون آمدند زیرا اگر شهادت رهبری مثلا در عملیاتی اتفاق می افتاد ،سازماندهی و رسیدن به اقتدار کنونی چه بسا مشکلتر بود و پروردگار با دادن صبر و شکیبایی به مبارزان در چنین شرایطی بحرانی فرصت سازمان دهی و رسیدن به اقتدار را عنایت نمود تا با توان و تمرکز و برنامه ریزی جدید مسائل و مصائب را پشت سر گذارند و مطمئنا در آینده جنبش توان و اقتدارش را به تو خامنه ای فرومایه باری دیگر نشان خواهد داد.
در پایان شهادت امیر عبدالمالک را به خانواده ،حاج محمد ظاهر بلوچ ، یاران و همرزمان و ملت سلحشور بلوچ تبریک و تسلیت عرض می نمایم.
امید
فرزندی از دیار همیشه سبز و گلگون بلوچستان

هیچ نظری موجود نیست: