۱۳۸۹ تیر ۳, پنجشنبه

اعدام شهيد عبدالمالک ريگی را شديدا محکوم می کنيم.


اعدام عبدالمالک ريگی فرزند دلير بلوچستان، بنيانگذار جنبش مردمی جندالله توسط رژيم جنايتکار ايران ما را همانند ميليونها بلوچ سوگوار کرد. جريان دستگيری مرموز شهيد عبدالمالک در قندهار و اعدام وی در زندان اوين بار ديگر نشان داد که سيدعلی خامنه ای و مافيای حاکم بر ايران ارزشهای انسانی و حقوق بشر را کاملا ناديده گرفته وبخود اجازه می دهند تا برای بقای حکومت ضدانسانی تهران دست هر جنايتی دست بزنند.
ما اعدام فرزند بلوچستان شهيد عبدالمالک ريگـی را شديدا محکوم می کنيم و از سازمان ملل متحد، مجامع بين المللی، اتحاديه روپا و امريکا تقاضا داريم جلوی اعدام جوانان بيگناه و بيدفاع بلوچ را در ايران بگيرند


بلــوچ کميونيٹی ـ نروژ


بيست و دوم ژوئن ۲۰۱۰

هیچ نظری موجود نیست: