۱۳۸۹ تیر ۳, پنجشنبه

محکومیت اعدام رهبر مقاومت امیر عبدالمالک


کانون زندانیان سیاسی ایران(در تبعید)
رژیم جنایت کار جمهوری اسلامی بامداد روز یکشنبه سی خرداد ١٣۸٩، عبدالملک ریگی رهبر گروه جندالله را به دار آویخت. عبدالمالک ریگی، تا پیش از دستگیری در اسفند سال گذشته رهبری جند الله را برعهده داشت. این گروه مسلح، مخالف رژیم جمهوری اسلامی است و هدف خود را حمایت از حقوق اقلیت سنی های ایران به خصوص در استان سیستان و بلوچستان اعلام کرده است. عبدالحمید ریگی، برادر عبدالمالک ریگی که دو سال پیش بازداشت شد، دوشنبه سوم خرداد (۲۴ مه) در زاهدان به دار آویخته شد.
رژیم جمهوری اسلامی در سی سال گذشته نشان داده که از هيچ جنایت و وحشيگری برای پيشبرد مقاصد جنایت کارانه اش ابا ندارد. اجرای حکم مرگ ریگی در بامداد روز سی خرداد که با تظاهرات عظیم سال گذشته مردم در این روز مصادف است، با هدف ایجاد ترس و وحشت در جامعه انجام گرفته است.
کانون زندانیان سیاسی ایران(در تبعید) اعدام عبدالملک ریگی را به شدت محکوم می کند و یک بار دیگر بر مبارزه خود برای از بین بردن زندان های سیاسی، لغو مجازات اعدام و شکنجه و هر اقدام شنیع و سرکوبگرانه دیگری که موجودیت، اعتبار و ارزش انسانی را مورد حمله قرار دهد تاکید می کند.
۳٠ خرداد ١٣۸٩ برابر با ۲٠ ژوئن

هیچ نظری موجود نیست: